03 abril, 2011

il.lustrador influient


saul steinberg


20ª de teperatura


amb forta calor


en un matí primaveral


més @ 22


del poblenou de barcelona


22@


passeig pel


dissabte de