21 junio, 2007

" si cada refugiat narrés simplament el que ha viscut, s'aixecaria


No hay comentarios: