27 octubre, 2007

en els corrals infames del vici i la feblesa, un n'hia de més lleig, més àvol, més deforme!


No hay comentarios: